Onderhoudsmanagement

De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden die in de onderhoudsplanning naar voren komen worden in overleg door Fox Parkbeheer uitbesteed. Er wordt een werkomschrijving opgesteld, waarna diverse offertes worden aangevraagd. De offertes worden beoordeeld om vervolgens advies te geven aan jou inzake de opdrachtverstrekking.

Ook kunnen wij de uitvoerende bedrijven aansturen. De werkzaamheden begeleiden. En een eindoplevering verzorgen. Zo is een goede eindkwaliteit van de onderhoudswerkzaamheden gewaarborgd.

De volgende zaken kunnen worden begeleid:

  • Vaststellen van de benodigde onderhoudswerkzaamheden;
  • Opstellen van werkomschrijvingen voor specifieke onderhoudswerkzaamheden;
  • Voorbereiden en begeleiden offertestadium;
  • Opdrachtgever adviseren inzake de opdrachtverstrekking;
  • Aansturen van de uitvoerende bedrijven voor de opdrachtgever;
  • Kwaliteit controle van de geleverde werkzaamheden/materialen tijdens het proces van uitvoering;
  • Factuurcontrole;
  • Verzorgen van de eindoplevering waardoor de eindkwaliteit kan worden gewaarborgd.