Onderhoudsmanagement

De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden die in de onderhoudsplanning naar voren komen worden in overleg door Fox Parkbeheer uitbesteed. Er zal een werkomschrijving worden opgesteld, waarna diverse offertes worden aangevraagd. De offertjes worden beoordeeld en er wordt een advies gegeven aan de opdrachtgever inzake de opdrachtverstrekking.

Tevens kunnen wij de uitvoerende bedrijven aansturen, de werkzaamheden begeleiden en een eindoplevering verzorgen, zodat een goede eindkwaliteit van de onderhoudswerkzaamheden is gewaarborgd

De volgende zaken kunnen worden begeleid:

  • Vaststellen van de benodigde onderhoudswerkzaamheden
  • Opstellen van werkomschrijvingen voor specifieke onderhoudswerkzaamheden
  • Voorbereiden en begeleiden offertestadium
  • Opdrachtgever adviseren inzake de opdrachtverstrekking
  • Aansturen van de uitvoerende bedrijven voor de opdrachtgever
  • Kwaliteit controle van de geleverde werkzaamheden/materialen tijdens het proces van uitvoering.
  • Factuurcontrole
  • Verzorgen van de eindoplevering waardoor de eindkwaliteit kan worden gewaarborgd.